DPH Kalkulačka

V České republice platí následující sazby DPH:

Základní sazba 21 % - platí pro všechny zboží a služby, které nejsou výslovně uvedeny v zákoně o DPH jako zboží nebo služby se sníženou sazbou.

Snížená sazba 10 % DPH - např. pro potraviny, knihy, léky, voda, základní hygienické potřeby, vstupné do kulturních akcí, ubytování a služby v oblasti cestovního ruchu.

Sazby DPH se vztahují na všechny zboží a služby, které jsou prodávány nebo poskytovány v rámci podnikatelské činnosti. To znamená, že DPH se platí například za nákup zboží od dodavatele, za poskytnuté služby od dodavatele, nebo za prodej vlastního zboží nebo služeb zákazníkům. DPH se také vztahuje na dovoz zboží do České republiky a na některé speciální případy, jako jsou například výroba vlastních předmětů pro firemní potřebu nebo převzetí majetku do podniku.